Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model zarządzania e-usługami medycznymi w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora medycznego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The management model of e-health services in small and medium-sized enterprises in the medical sector

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • e-zdrowie
  • telemedycyna
  • usługi on-line
EN
  • e-health
  • telemedicine
  • on-line services
Liczba stron

190

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1680

Katalog on-line

to201580838

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Henryk Sobolewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

18.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Joanna Ejdys

Miejsce

Białystok, Polska

Data

23.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

03.07.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzanie