Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie struktury układu wentylacyjnego w aspekcie energooszczędności dla krytych basenów kąpielowych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Study of the structure of the ventilation system in terms of energy efficiency for indoor swimming pools

Language

polish

Keywords
PL
  • wentylacja zdecentralizowana
  • kryte baseny pływackie
  • energooszczędność
EN
  • decentralized ventilation
  • indoor swimming pools
  • energy efficiency
Abstract

PL Rozprawa przedstawia zagadnienia dotyczące krytych basenów kąpielowych w zakresie jakości powietrza wewnętrznego oraz urządzeń przygotowujących to powietrze. Zwraca uwagę na jakość powietrza oraz komfort cieplny użytkowników. Zaproponowane zostało nowe podejście do rozdziału powietrza w halach basenowych. Wykonano obliczenia symulacyjne dla okresu roku dla różnych struktur układów wentylacyjnych. Wykorzystano klasyczne osuszanie w oparciu o potencjał osuszania powietrza zewnętrznego oraz nowe z wykorzystaniem układu odzysku ciepła centrali basenowej. Zaproponowany algorytm obliczeniowy dla układów zdecentralizowanych został zwalidowany doświadczalnie w obiekcie rzeczywistym (Termy Maltańskie w Poznaniu). Model ten posłużył do wykonania obliczeń symulacyjnych, z których wynika, że niezależnie od architektury obiektu basenowego decentralizacja systemu wentylacyjnego prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i wpływa na poprawę jakości i komfortu cieplnego dla użytkowników basenów.

EN The dissertation presents the issues related to indoor swimming pools in the field of indoor air quality and the air preparation units. It highlights the air quality and thermal comfort of users. A new approach has been proposed for air distribution in swimming pool halls. Simulation calculations were made for the period of the year for a variety of ventilation structures. Classic drying based on the potential of outdoor air dehumidification as well as using new heat recovery system unit pool were used. The proposed calculation algorithm for decentralized systems was validated experimentally in a real facility (Termy Maltanskie in Poznan). This algorithm was used to perform simulation calculations, which show that, regardless of the architecture of the building, decentralization of a ventilation system leads to reduced energy consumption and improving the quality and comfort for the users.

Number of pages

168

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 1670

On-line catalog

to201580817

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Gerard Jan Besler

Place

Wrocław, Polska

Date

15.04.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marian Rosiński

Place

Warszawa, Polska

Date

21.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.06.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wentylacja i klimatyzacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.