Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ parametrów konstrukcyjno-operacyjnych na charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The influence of structure and operational parameters on the flow performance of earth-to-air multi-pipe heat exchangers (EAHEs)

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • gruntowe wymienniki ciepła
  • charakterystyki przepływowe
  • powietrzne wielorurowe gruntowe wymienniki ciepła
  • symulacje numeryczne
EN
  • earth-to-air heat exchangers
  • flow performance
  • multi-pipe earth-to-air heat exchangers
  • numerical simulation
Liczba stron

107

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1693

Katalog on-line

to201580847

Uwagi

Dostęp lokalny – cofnięcie licencji na udostępnianie

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Mirosław Żukowski

Miejsce

Białystok, Polska

Data

11.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Władysław Szaflik

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

10.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wentylacja i klimatyzacja