Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Organizacja sportów paramilitarnych jako forma ochrony zabytków architektury wojskowej na przykładzie rozgrywek Airsoft

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Organization of paramilitary sports as a form of protection of monuments of military architecture on the example of Airsoft games

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tereny powojskowe
  • architektura obronna i wojskowa
  • airsoft
  • sporty paramilitarne
EN
  • postmilitary areas
  • defensive and military architecture
  • airsoft
  • paramilitary sports
Liczba stron

176

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1671

Katalog on-line

to201480822

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Charytonowicz

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

14.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Gawlikowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

09.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura wojskowa