Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka partycypacyjnej oceny miejskich projektów transportowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The methodology of participatory appraisal of urban transport projects

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ocena projektów transportowych
  • podejmowanie decyzji
  • partycypacja
  • analiza wielokryterialna
EN
  • transport project appraisal
  • decision making
  • participation
  • multi-criteria analysis
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono metodykę partycypacyjnej oceny projektów transportowych w miastach. Metodyka oparta jest o różne metody wielokryterialnego wspomagania decyzji. Umożliwia ona na bezpośrednie uczestnictwo szerokiego społeczeństwa w procesie oceny projektów transportowych.

EN The thesis presents a methodology for participatory appraisal of urban transport projects. The methodology is based on various multi-criteria decision aiding methods. Proposed methodology enables also direct participation of citizens in appraisal processes.

Liczba stron

174

Dziedzina wg OECD

geografia społeczna i gospodarcza

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1689

Katalog on-line

to201580842

Uwagi

brak zgody na udostępnianie

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Paweł Hanczar

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

23.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Jolanta Żak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: ocena projektów transportowych