Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Pattern-based clustering and classification of XML data

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Grupowanie i klasyfikacja danych XML z wykorzystaniem wzorców

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • clustering
  • classification
  • XML
  • subtree similarity
PL
  • grupowanie
  • klasyfikacja
  • XML
  • podobieństwo poddrzew
Liczba stron

138

Dziedzina wg OECD

nauki o komputerach i informatyka

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1672

Katalog on-line

to201580822

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Yannis Manolopoulos

Miejsce

Saloniki, Grecja

Data

19.05.2015

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Henryk Rybiński

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

04.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: eksploracja danych