Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Obliczenia równoległe przepływów przytarczowych ze strumieniami chłodzącymi

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Parallel computing of flows in rotating disc system with cooling streams

Language

polish

Keywords
PL
  • DNS
  • SVV
  • chłodzenie
  • wirujący dysk
EN
  • DNS
  • SVV
  • cooling
  • rotating disc
Abstract

PL Metodą symulacji numerycznej badano przepływy w pierścieniowym obszarze pomiędzy wirującym i stacjonarnym dyskiem w zmiennym polu temperatur. W badaniach uwzględniono wpływ strumieni chłodzących m.in. na : strukturę przepływu, rozkłady naprężeń Reynoldsowskich, rozkłady liczb Nusselta na tarczach. Badania przepływów w konfiguracjach wirujących mają duże znaczenie poznawcze oraz aplikacyjne (systemy chłodzenia w maszynach przepływowych, przemysł chemiczny). W badaniach posłużono się metodą DNS+SVV, co wymagało rozbudowy i usprawnienia istniejącego w zespole programu. Jego zrównoleglenie przyspieszyło go dwudziestokrotnie. Zastosowano nowoczesne metody graficzne oraz zaimplementowano konwekcyjny warunek brzegowy. Użycie SVV umożliwiło badanie przepływów o bardzo wysokich liczbach Reynoldsa. Weryfikacja opierała się o znane z literatury wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych. Efektem pracy są m.in. zależności korelacyjne, które mogą być przydatne przy tworzeniu modeli metody RANS.

EN The fluid flow in rotating cavity between two disks and two cylinders in a variable temperature field was investigated using numerical simulation. In study the effects of the cooling streams on the flow structure, on Reynolds stress tensor components, local Nusselt number distributions ware investigated. This kind of investigations are very important from fundamental and practical point of view (fluid flow machinery, chemical industry). Author extended significantly the existing in the research team DNS program by: parallelization, introduction convective boundary condition, implementation of SVV method, and introduction Q and lambda2 visualization methods. Parallelization accelerated the program 20 times. Implementation of SVV allowed to perform computations of the turbulent flow cases. The results were verified by comparison with the experimental and numerical data taken from literature. Based on the results the author proposed correlation formulas which can be used in RANS method.

Number of pages

114

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1666

On-line catalog

to201580815

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Morzyński

Place

Paryż, Francja

Date

16.03.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Styczek

Place

Warszawa, Polska

Date

21.03.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.04.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technika cieplna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.