Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model zarządzania zasobami ludzkimi na lokalnym rynku pracy

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Model of human resources management on the local labor market

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bezrobotny
  • rynek pracy
  • system pomocy
  • zarządzanie
  • lokalne zasoby pracy
EN
  • unemployed
  • labor market
  • incentive system
  • management
  • local labor resources
Liczba stron

259

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1663

Katalog on-line

to2015800809

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Ryszard Barcik

Miejsce

Bielsko-Biała, Polska

Data

16.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jarosław Kardas

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

26.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu