Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modalna analiza przestrzennego ruchu serca z uwzględnieniem standardowych metod obrazowania medycznego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Spatio temporal analysis of heart motion basing on standard medical imaging methods

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • serce
  • analiza niskowymiarowa
  • POD
  • diagnostyka
  • biomechanika
EN
  • heart
  • low dimensional analysis
  • POD
  • diagnostics
  • biomechanics
Liczba stron

125

Dziedzina wg OECD

biotechnologia medyczna

Dyscyplina wg KBN

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1664

Katalog on-line

to201580813

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Michał Nowak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Romuald Będziński

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

16.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.04.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: biomechanika