Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych

Autorzy

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis and assessment of research units’ productivity

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • produktywność nauki
  • ocena działalności naukowej
  • jednostka naukowa
  • Data Envelopment Analysis
EN
  • productivity of science
  • assessment of research activities
  • research unit
  • Data Envelopment Analysis
Liczba stron

337

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1656

Katalog on-line

to201580788

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Bogusław Smólski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

27.03.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Stefan Trzcieliński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

29.03.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.04.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu