Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Środowiskowa analiza roli rozpylaczy płaskostrumieniowych w usłudze opryskiwania środkami ochrony roślin

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Environmental analysis of flat spray nozzles used for plant protection services

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ocena cyklu życia
  • rolnicze rozpylacze płaskostrumieniowe
EN
  • life cycle assessment
  • agricultural flat spray nozzles
Liczba stron

207

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1655

Katalog on-line

to201580778

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Józef Flizikowski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

20.02.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Przemysław Kurczewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

17.02.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.03.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: ekologia obiektów technicznych