Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Przemysław Kurczewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

przemyslaw.kurczewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 10

ORCID

0000-0001-7619-4778

ResearcherID

A-2708-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 25%

Artykuły (11)

Rozdziały (8)

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (1)