Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Pseudocapacitive processes at the electrode/electrolyte interface in electrochemical energy storage systems

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • granica faz elektroda/elektrolit
  • pseudopojemność
  • kondensatory elektrochemiczne
  • elektrolity wykazujące aktywność redoks
EN
  • electrode/electrolyte interface
  • pseucapacitance
  • electrochemical capacitors
  • redox active electrolytes
Liczba stron

175

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1645

Katalog on-line

to201580821

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Czerwiński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jacek Machnikowski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

07.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.03.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: elektrochemia techniczna