Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza wybranych parametrów elektrycznych dachówek fotowoltaicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of selected electrical parameters of photovoltaic roof tiles

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • dachówka fotowoltaiczna
  • temperatura ogniw PV
  • uzysk energii
  • sprawność konwersji fotowoltaicznej
  • opór cieplny
EN
  • photovoltaic roof tile
  • temperature of PV cells
  • energy yield
  • efficiency of photovoltaic conversion
  • thermal resistance
Liczba stron

166

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

energetyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2018

Katalog on-line

to2020500407

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Sławomir Cieślik

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

05.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Mirosław Wołoszyn

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

11.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w specjalności: odnawialne źródła energii