Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Grzegorz Trzmiel

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

grzegorz.trzmiel@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 93

PBN ID

2334273

ResearcherID

H-4740-2014

ORCID

0000-0002-3622-8889

Google Scholar

vb9zpOYAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS