Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Nowoczesne materiały hybrydowe stosowane do przedłużonego uwalniania substancji aktywnej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN New hybrid materials used to sustained release of active agent

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • materiały hybrydowe
  • przedłużone uwalnianie leków
  • odwrócona chromatografia gazowa
EN
  • hybrid materials
  • sustained release of drug
  • inverse gas chromatography
Liczba stron

194

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1648

Katalog on-line

to201580784

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Barbara Gawdzik

Miejsce

Lublin, Polska

Data

15.12.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marian Zaborski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

09.02.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.03.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: podstawy technologii chemicznej