Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Siły w procesie skrawania frezem kulistym zahartowanej stali

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Cutting forces during ball-end milling of hardened steel

Language

polish

Keywords
PL
  • frezowanie
  • frez kulisty
  • dynamika
EN
  • milling
  • ball-end mill
  • dynamics
Abstract

PL Głównym celem rozprawy było opracowanie modelu składowych siły całkowitej w procesie frezowania frezem kulistym zahartowanej stali, a następnie potwierdzenie poprawności zaproponowanego modelu poprzez weryfikację doświadczalną.W ramach badań wstępnych określono wpływ różnych parametrów frezowania na siły. Uzyskane wyniki badań i wyznaczone doświadczalnie współczynniki stały się punktem wyjścia do badań zasadniczych, których celem było sformułowanie modelu sił.W badaniach wykazano, że zastosowany model umożliwia oszacowanie wartości składowych siły całkowitej w szerokim zakresie parametrów frezowania, zapewniając wartość błędu względnego nieprzekraczającą 16%. Uwzględnienie w opracowanym modelu siły zjawiska bicia promieniowego ostrzy umożliwia obniżenie wartości błędu względnego oszacowania sił o ponad 7% w stosunku do wartości uzyskanych dla modelu nieujmującego powyższego czynnika.Zaobserwowano wpływ kąta pochylenia obrabianej powierzchni α na siły.

EN The main objective of the dissertation was the development of cutting force model for the ball-end milling of hardened steel process, in the range of variable milling parameters. In the first part of the work, the literature survey of cutting force models was carried out. As part of preliminary studies, the influence of cutting parameters on cutting forces was investigated. The obtained results of preliminary studies were the starting point to the primary studies, which were focused on the cutting force model’s formulation. The research revealed, that formulated model enables cutting force estimation in the wide range of cutting parameters assuring relative error’s values below 16%. Furthermore, the consideration of cutter’s radial run-out phenomenon in the developed model enables the reduction of model’s relative error by the 7% in relation to the model excluding radial run-out phenomenon. The influence of surface inclination angle on cutting forces was also observed.

Number of pages

121

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1650

On-line catalog

to201580791

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Sokołowski

Place

Gliwice, Polska

Date

05.12.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Bartosz Powałka

Place

Szczecin, Polska

Date

01.12.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.01.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: obróbka skrawaniem

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.