Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Optymalizacja strukturalna dla zastosowań aerosprężystych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The structural optimization for aeroelastic applications

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • optymalizacja strukturalna wg wzorca biologicznego
  • multidyscyplinarne symulacje
  • techniki wymiany danych
  • komputerowa mechanika płynów
  • obliczenia równoległe
EN
  • multidisciplinary simulation
  • biomimetic structural optimization
  • coupling techniques
  • computational fluid dynamic
  • parallel environment
Liczba stron

191

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1651

Katalog on-line

to201580776

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Wacław Kuś

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

17.11.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marek Morzyński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

16.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

02.02.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: komputerowe wspomaganie projektowania