Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wielokryterialna ocena samolotów transportowych dla Sił Powietrznych RP

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Multiple Criteria Evaluation of Transport Aircraft for the Polish Air Force

Language

polish

Keywords
PL
  • wielokryterialne wspomaganie decyzji
  • wojskowy transport powietrzny
EN
  • multiple criteria decision making
  • military air transportation
Abstract

PL W rozprawie przedstawiono metodykę oceny wojskowych samolotów transportowych. Problem oceny wojskowych samolotów transportowych został sformułowany jako wielokryterialny problem rankingowy. Do rozwiązywania problemu zastosowano metodykę wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD). Autor przedstawił oryginalną metodykę rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w wojskowym transporcie powietrznym, określił warianty, zdefiniował spójną rodzinę kryteriów oraz zamodelował preferencje decydenta z uwzględnieniem jego wrażliwości oraz ważności kryteriów. Autor dokonał przeglądu i analizy szeregu wielokryterialnych metod rankingowych, w tym: Electre III, AHP, UTA, Promethee II, TOPSIS, VIKOR i ostatecznie dokonał wyboru metod WWD, najlepiej pasujących do specyfiki problemu oceny wojskowych samolotów transportowych. W wyniku eksperymentów obliczeniowych uzyskano uszeregowanie końcowe wariantów. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano rekomendacje końcowe.

EN In this dissertation the methodology of evaluation of military transport aircraft is presented. The issue of military aircraft evaluation is defined as a Multiple Criteria Decision Making problem connected to ranking of variants. An oryginal methodology of MCDM problem solution in military air transportation environment is submitted by the author. A set of available variants, and a group of evaluation criteria were established. Decision-maker’s and beneficiaries’ preferences were discussed along with their sensitivity analysis. An extensive review of different MCDM methods was conducted, including Electre III, AHP, UTA, Promethee II, TOPSIS, VIKOR ones. The most suitable MCDM methods were then selected for evaluation of military transport aircraft. As a result of computational experiments the final ranking from the best down to the worst was achieved. Author’s recommendations are included as a conclusion of the work.

Number of pages

203

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1643

On-line catalog

to201580780

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Żyluk

Place

Warszawa, Polska

Date

14.01.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Michał Ciałkowski

Place

Poznań, Polska

Date

13.01.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.01.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.