Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wielokryterialna ocena samolotów transportowych dla Sił Powietrznych RP

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Multiple Criteria Evaluation of Transport Aircraft for the Polish Air Force

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wielokryterialne wspomaganie decyzji
  • wojskowy transport powietrzny
EN
  • multiple criteria decision making
  • military air transportation
Streszczenie

PL W rozprawie przedstawiono metodykę oceny wojskowych samolotów transportowych. Problem oceny wojskowych samolotów transportowych został sformułowany jako wielokryterialny problem rankingowy. Do rozwiązywania problemu zastosowano metodykę wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD). Autor przedstawił oryginalną metodykę rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w wojskowym transporcie powietrznym, określił warianty, zdefiniował spójną rodzinę kryteriów oraz zamodelował preferencje decydenta z uwzględnieniem jego wrażliwości oraz ważności kryteriów. Autor dokonał przeglądu i analizy szeregu wielokryterialnych metod rankingowych, w tym: Electre III, AHP, UTA, Promethee II, TOPSIS, VIKOR i ostatecznie dokonał wyboru metod WWD, najlepiej pasujących do specyfiki problemu oceny wojskowych samolotów transportowych. W wyniku eksperymentów obliczeniowych uzyskano uszeregowanie końcowe wariantów. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano rekomendacje końcowe.

EN In this dissertation the methodology of evaluation of military transport aircraft is presented. The issue of military aircraft evaluation is defined as a Multiple Criteria Decision Making problem connected to ranking of variants. An oryginal methodology of MCDM problem solution in military air transportation environment is submitted by the author. A set of available variants, and a group of evaluation criteria were established. Decision-maker’s and beneficiaries’ preferences were discussed along with their sensitivity analysis. An extensive review of different MCDM methods was conducted, including Electre III, AHP, UTA, Promethee II, TOPSIS, VIKOR ones. The most suitable MCDM methods were then selected for evaluation of military transport aircraft. As a result of computational experiments the final ranking from the best down to the worst was achieved. Author’s recommendations are included as a conclusion of the work.

Liczba stron

203

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1643

Katalog on-line

to201580780

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Żyluk

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

14.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Michał Ciałkowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

13.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

30.01.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn