Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wielokryterialna ocena samolotów transportowych dla Sił Powietrznych RP

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Multiple Criteria Evaluation of Transport Aircraft for the Polish Air Force

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wielokryterialne wspomaganie decyzji
  • wojskowy transport powietrzny
EN
  • multiple criteria decision making
  • military air transportation
Liczba stron

203

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1643

Katalog on-line

to201580780

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Żyluk

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

14.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Michał Ciałkowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

13.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

30.01.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn