Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Separacja kwasów dikarboksylowych technikami membranowymi (NF i EDBM)

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Dicarboxylic acid separation by using membrane techniques (NF i EDBM)

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kwas fumarowy
  • brzeczka pofermentacyjna
  • membranowe techniki separacji
  • nanofiltracja
  • elektrodializa bipolarna
EN
  • fumaric acid
  • fermentation broth
  • membrane separation techniques
  • nanofiltration
  • bipolar electrodialysis
Liczba stron

191

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1617

Katalog on-line

to201580724

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marian Turek

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

05.12.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Grażyna Lewandowicz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.11.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

13.01.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologie ochrony środowiska