Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Architektura izby przyjęć - szpital, pacjent, personel

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Architecture of admission room - hospital, patient, staff

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • architektura ochrony zdrowia
  • szpitale pediatryczne
  • jakość przestrzeni
  • izba przyjęć
  • satysfakcja pacjentów
EN
  • healthcare architecture
  • paediatric hospitals
  • quality of space
  • admission room
  • patient's satisfaction
Liczba stron

164

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1665

Katalog on-line

to201480821

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Krzysztof Ingarden

Miejsce

Kraków, Polska

Data

08.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Wojciech Kosiński

Miejsce

Kraków, Polska

Data

05.03.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.04.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura ochrony zdrowia