Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Humanizacja przestrzeni pacjenta w projektowaniu nowoczesnych obiektów szpitalnych

Authors

Promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Humanization of patient's space in designing modern hospital facilities

Language

polish

Keywords
PL
  • projektowanie szpitali
  • nowoczesny szpital
  • humanizacja szpitala
  • warunki leczenia
EN
  • hospital design
  • modern hospital
  • hospital humanisation
  • conditions of treatment
Abstract

PL Środowisko budynku szpitalnego ma wpływ na samopoczucie i zaspokojenie potrzeb pacjentów. Przez odpowiednio zaprojektowaną przestrzeń można poprawić warunki leczenia. Projektowanie nowoczesnych obiektów szpitalnych wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych psychologii i socjologii oraz związków człowieka z otaczającą przestrzenią. W rozprawie, na podstawie badań i zmian w funkcjonowaniu obiektów medycznych na świecie oraz autorskich doświadczeń projektowych, przedstawiono korzystne dla chorych warunki leczenia. W tym celu przeanalizowano wnętrza szpitalne i wskazano elementy architektoniczne umożliwiające zaspokojenie potrzeb fizycznych i psychicznych osób hospitalizowanych. Praca może stanowić pomoc dla projektantów obiektów służby zdrowia, inwestorów i zarządców szpitali, ponieważ przedstawia przestrzeń szpitalną z perspektywy pacjentów.

EN The environment of a hospital building exerts influence on patients' well-being and satisfying their needs. Appropriately designed space can improve the conditions of treatment. Furthermore, designing modern hospital facilities requires interdisciplinary knowledge, with strong emphasis on humanistic sciences such as psychology and sociology, as well as links between a human being and surrounding space. Drawing on research, transformations in the functioning of medical facilities worldwide and the Author's professional experience, the dissertation presents favourable conditions of treatment for patients. In order to specify them, hospital interiors were analysed and architectural elements which enable in-patients to meet their physical and psychic needs were addressed. The study may help designers of health care facilities, investors and hospital managers due to the fact that it presents hospital space from the point of view of patients.

Number of pages

162

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1589

On-line catalog

to201480597

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wojciech Bonenberg

Place

Poznań, Polska

Date

28.05.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Waldemar Wawrzyniak

Place

Wrocław, Polska

Date

10.03.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura obieków służby zdrowia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.