Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Historyczny wzorzec kościoła rzymskokatolickiego a projektowanie współczesnej świątyni

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The historical archetype of Roman-Catholic Church Building and contemporary church creation

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kościół
  • kongregacja
  • archetyp
  • sobór
EN
  • church
  • congregation
  • archetype
  • council
Streszczenie

PL Zadaniem niniejszej rozprawy było zbadanie, czy zasadnym jest stosowanie historycznego wzorca kościoła rzymskokatolickiego lub jego podstawowych elementów we współczesnych projektach świątyń, powstałych po Soborze Watykańskim II. Tezę pracy sformułowano następująco: Współczesna różnorodność form kościołów i zmieniająca się recepcja współczesnej architektury i sztuki nie zmieniły rozpoznawalności i akceptacji dla archetypu świątyni sprzed Soboru Watykańskiego II. Wyniki badań wskazały jednoznacznie, że zgromadzenie wiernych, dla użytku którego budynek kościoła jest przeznaczony, pozytywnie odbiera historyczny wzorzec, posiadający pewne niezmienne cechy, jednoznacznie wyróżniające świątynię chrześcijańską. Ponadto budowla kościoła, która ma wyrażać łączność pokoleń, cechować się musi pięknem i majestatem, a tym samym nade wszystko dawać odczucie sacrum jej przestrzeni.

EN On the basis of historical analysis of Roman-catholic sacred architecture it has determined the archetypal plan and spatial hierarchy representing both the physical and spiritual aspects. The purpose of research was to determine if the archetype is still valid. To do that I designed a survey for four groups of respondents: Parishioners, Designers, Priests, and Members of Polish Community in Canada and the U.S.A. The purpose of the survey was to determine the preferences of the Respondents regarding the types of churches – archetypal or modern that is after the Second Vatican Council. The general conclusion is: the historical archetype of Roman-Catholic Church Building is still preferred. The choices of those features suggest that the archetype should be preserved. At the same time the interior and its ornamentation should be adapted to the needs of contemporary congregation and Church.

Liczba stron

263

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1595

Katalog on-line

to201480595

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jakub Szczepański

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

16.03.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Anna Januchta-Szostak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.04.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

03.06.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: historia architektury, współczesna architektura i sztuka sakralna