Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Historyczny wzorzec kościoła rzymskokatolickiego a projektowanie współczesnej świątyni

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The historical archetype of Roman-Catholic Church Building and contemporary church creation

Language

polish

Keywords
PL
  • kościół
  • kongregacja
  • archetyp
  • sobór
EN
  • church
  • congregation
  • archetype
  • council
Abstract

PL Zadaniem niniejszej rozprawy było zbadanie, czy zasadnym jest stosowanie historycznego wzorca kościoła rzymskokatolickiego lub jego podstawowych elementów we współczesnych projektach świątyń, powstałych po Soborze Watykańskim II. Tezę pracy sformułowano następująco: Współczesna różnorodność form kościołów i zmieniająca się recepcja współczesnej architektury i sztuki nie zmieniły rozpoznawalności i akceptacji dla archetypu świątyni sprzed Soboru Watykańskiego II. Wyniki badań wskazały jednoznacznie, że zgromadzenie wiernych, dla użytku którego budynek kościoła jest przeznaczony, pozytywnie odbiera historyczny wzorzec, posiadający pewne niezmienne cechy, jednoznacznie wyróżniające świątynię chrześcijańską. Ponadto budowla kościoła, która ma wyrażać łączność pokoleń, cechować się musi pięknem i majestatem, a tym samym nade wszystko dawać odczucie sacrum jej przestrzeni.

EN On the basis of historical analysis of Roman-catholic sacred architecture it has determined the archetypal plan and spatial hierarchy representing both the physical and spiritual aspects. The purpose of research was to determine if the archetype is still valid. To do that I designed a survey for four groups of respondents: Parishioners, Designers, Priests, and Members of Polish Community in Canada and the U.S.A. The purpose of the survey was to determine the preferences of the Respondents regarding the types of churches – archetypal or modern that is after the Second Vatican Council. The general conclusion is: the historical archetype of Roman-Catholic Church Building is still preferred. The choices of those features suggest that the archetype should be preserved. At the same time the interior and its ornamentation should be adapted to the needs of contemporary congregation and Church.

Number of pages

263

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1595

On-line catalog

to201480595

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jakub Szczepański

Place

Gdańsk, Polska

Date

16.03.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Januchta-Szostak

Place

Poznań, Polska

Date

20.04.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: historia architektury, współczesna architektura i sztuka sakralna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.