Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

E-mail

anna.januchta-szostak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 80

ORCID

0000-0001-7411-9280

ResearcherID

G-1196-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Artykuły (24)

Rozdziały (20)

Książki (9)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (99)

Recenzje prac dyplomowych (82)