Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przetwórstwo i właściwości jednopolimerowych kompozytów poliestrowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Manufacturing and properties of polyester single-polymer composites

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kompozyty polimerowe
  • właściwości mechaniczne
  • poli(tereftalan etylenu)
  • struktura
EN
  • polymer composites
  • mechanical properties
  • polyethylene terephthalate
  • structure
Streszczenie

PL Prezentowana rozprawa stanowi zbiór prac naukowych pod wspólnym tytułem obejmujących zagadnienia przetwórstwa i właściwości materiałów polimerowych. Podstawowym celem niniejszej rozprawy doktorskiej było opracowanie metodologii sporządzania jednopolimerowych kompozytów poliestrowych oraz ocena wpływu warunków technologicznych ich przetwarzania na właściwości wykonanych z nich wyrobów. Ponadto badania miały umożliwić poznanie i opis zjawisk zachodzących podczas procesów wytwarzania i przetwórstwa kompozytów jednopolimerowych. Ich innowacyjność jako nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych polega na zastosowaniu orientowanych włókien polimerowych jako wzmocnienia dla osnowy wykonanej z niskotopliwego polimeru. Korzystny wpływ na właściwości mechaniczne tworzonych kompozytów, idzie w parze z dobrymi właściwościami użytkowymi i przystępną ceną materiału. Dodatkową zaletą wyrobów wykonanych z kompozytów jednopolimerowych jest również ich ułatwiony recykling i ponowne przetwórstwo

EN The presented dissertation is a collection of research papers under the title covering the issues of processing and properties of polymeric materials. The main aim was to develop methodology of single-polymer composites’ preparation and assess the impact of processing conditions on properties of produced materials. Innovation of the single-polymer composites as modern construction materials results from use of two kinds of the same polymer in one composite: the oriented polymeric fiber and polymeric matrix. A beneficial effect on the mechanical properties goes hand in hand with reduced price and lower density. Additional advantages of single-polymer composites’ products are facilitated recycling and re-processing

Liczba stron

84

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1627

Katalog on-line

to201580734

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Józef Koszkul

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

18.11.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marek Bieliński

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

01.12.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.12.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: przetwórstwo tworzyw sztucznych i kompozyty polimerowe