Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przetwórstwo i właściwości jednopolimerowych kompozytów poliestrowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Manufacturing and properties of polyester single-polymer composites

Language

polish

Keywords
PL
  • kompozyty polimerowe
  • właściwości mechaniczne
  • poli(tereftalan etylenu)
  • struktura
EN
  • polymer composites
  • mechanical properties
  • polyethylene terephthalate
  • structure
Abstract

PL Prezentowana rozprawa stanowi zbiór prac naukowych pod wspólnym tytułem obejmujących zagadnienia przetwórstwa i właściwości materiałów polimerowych. Podstawowym celem niniejszej rozprawy doktorskiej było opracowanie metodologii sporządzania jednopolimerowych kompozytów poliestrowych oraz ocena wpływu warunków technologicznych ich przetwarzania na właściwości wykonanych z nich wyrobów. Ponadto badania miały umożliwić poznanie i opis zjawisk zachodzących podczas procesów wytwarzania i przetwórstwa kompozytów jednopolimerowych. Ich innowacyjność jako nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych polega na zastosowaniu orientowanych włókien polimerowych jako wzmocnienia dla osnowy wykonanej z niskotopliwego polimeru. Korzystny wpływ na właściwości mechaniczne tworzonych kompozytów, idzie w parze z dobrymi właściwościami użytkowymi i przystępną ceną materiału. Dodatkową zaletą wyrobów wykonanych z kompozytów jednopolimerowych jest również ich ułatwiony recykling i ponowne przetwórstwo

EN The presented dissertation is a collection of research papers under the title covering the issues of processing and properties of polymeric materials. The main aim was to develop methodology of single-polymer composites’ preparation and assess the impact of processing conditions on properties of produced materials. Innovation of the single-polymer composites as modern construction materials results from use of two kinds of the same polymer in one composite: the oriented polymeric fiber and polymeric matrix. A beneficial effect on the mechanical properties goes hand in hand with reduced price and lower density. Additional advantages of single-polymer composites’ products are facilitated recycling and re-processing

Number of pages

84

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1627

On-line catalog

to201580734

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Józef Koszkul

Place

Częstochowa, Polska

Date

18.11.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Bieliński

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

01.12.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.12.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: przetwórstwo tworzyw sztucznych i kompozyty polimerowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.