Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jacek Andrzejewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

jacek.andrzejewski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 58

ResearcherID

I-2011-2014

ORCID

0000-0001-7459-0128

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (38)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (7)

Rozprawa doktorska