Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jacek Andrzejewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

jacek.andrzejewski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 58

ORCID

0000-0001-7459-0128

ResearcherID

I-2011-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (41)

Rozdziały (6)

Raporty (11)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (27)

Recenzje prac dyplomowych (41)

Wyniki (2)