Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metody generowania modelu sceny dla autonomicznego robota kroczącego z wielomodowym systemem wizyjnym

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Methods of generating a scene model for an autonomous walking robot using a multimodal vison system

Language

polish

Keywords
PL
  • roboty kroczące
  • mapa terenu
  • niepewność pomiarów
EN
  • walking robots
  • terrain mapping
  • measurement uncertainty
Abstract

PL W niniejszej rozprawie przedstawiono metody generowania modelu sceny dla autonomicznego robota kroczącego z wykorzystaniem sensorów wizyjnych. Do zastosowanych sensorów należą: układ z oświetleniem strukturalnym w postaci arkusza świetlnego, kamera stereowizyjna zwracająca gęstą mapę głębi oraz skaner laserowy. Dla wymienionych sensorów wyznaczono modele niepewności pomiarów, które zostały wykorzystane w algorytmie budowy rastrowej mapy wysokości 2,5D, a także do określenia optymalnej konfiguracji, sensora z oświetleniem strukturalnym w kontekście budowy mapy terenu. Dla części sensorów przedstawiono metody akwizycji i filtracji danych. Przedstawiono również metodę kalibracji wzajemnego położenia skanera laserowego oraz kamery stereowizyjnej, wraz z modelem niepewności. Zaproponowano również prosty koncepcyjnie sposób samolokalizacji robota, oparty na minimalizacji różnic pomiędzy kolejnymi mapami terenu tworzonymi przy użyciu kamery stereowizyjnej.

EN This thesis presents methods of generation of the scene model for an autonomic six-legged robot, with the use of vision sensors. Among the applied sensors there are: a light stripe structured light system, a stereovision camera that provides a dense depth map and a laser scanner. For the aforementioned sensors, measurement uncertainty models were developed, and were later used in an algorithm for building a 2,5D raster elevation map, and also for determining the optimal configuration of the structured light system in the context of terrain map building. For some sensors, methods for acquisition and filtering of data were shown. A method for calibrating the mutual position of a stereovision camera and a laser scanner was presented, accompanied with an uncertainty model. A simple self-localization algorithm was also shown, based on the concept of minimizing the differences between subsequent maps created using the sterovision camera.

Number of pages

140

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

automation and robotics

Signature of printed version

DrOIN 1631

On-line catalog

to201580727

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Drapikowski

Place

Poznań, Polska

Date

12.09.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Barbara Siemiątkowska

Place

Warszawa, Polska

Date

09.09.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.11.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: robotyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.