Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

piotr.skrzypczynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 98

ORCID

0000-0002-9843-2404

ResearcherID

M-1376-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=zUg3YuwAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (23)

Rozdziały (45)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (79)

Recenzje prac dyplomowych (59)