Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

piotr.skrzypczynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 98

ResearcherID

M-1376-2014

ORCID

0000-0002-9843-2404

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=zUg3YuwAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (44)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS