Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda diagnozy wyników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury postępowania w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Evaluation method of management results at the stage of preparation and implementation of procedure in a public-private partnership projects

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • partnerstwo publiczno-prywatne
  • skuteczność postępowań PPP
  • diagnoza wyników zarządzania w jednostkach publicznych
EN
  • public private partnership
  • effectiveness in PPP projects
  • evaluation of management results in public sector units
Liczba stron

442

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2021

Katalog on-line

to2018998139

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marek Ćwiklicki

Miejsce

Kraków, Polska

Data

10.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Wojciech Wyrzykowski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

10.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości