Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 92

ORCID

0000-0002-6897-5803

ResearcherID

O-8293-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (21)

Rozdziały (8)

Książki (4)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)