Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

The generalized, multi-robot framework for the augmented, visual simultaneous localization and mapping system

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Uogólniony, wielorobotowy schemat rozszerzonego, wizyjnego systemu równoczesnej lokalizacji i budowy mapy

Language

english

Keywords
EN
  • SLAM
  • robot navigation
  • image processing
  • mobile robotics
PL
  • SLAM
  • nawigacja robotów
  • przetwarzanie obrazów
  • robotyka mobilna
Abstract

EN This thesis presents a framework for design and comparison of the visual simultaneous localization and mapping (SLAM) systems. The framework maintains a model of the environment consisting of arbitrary number of robots, cameras, markers and point features. Several modifications to the contemporary visual SLAM systems such as a new robot’s movement model, simplified features’ representations, measurements of the relative orientation of the system’s elements were proposed. The system was extended with static cameras and artificial markers. The methods for marker detection and pose calculation were proposed. The performance of the most popular point features detectors and descriptors in the context of the robots navigation was evaluated. The robot motion capture system was constructed to gather the data necessary for the systems’ evaluation Moreover, the methods for calibration of the system's components were developed. All the proposed methods were evaluated using the registered data.

PL Rozprawa prezentuje platformę umożliwiającą opracowanie i porównanie systemów równoczesnej samolokalizacji i budowy mapy otoczenia (SLAM). System SLAM estymuje stan środowiska składającego się z dowolnej liczby robotów, kamer, znaczników i cech punktowych. Zaproponowano szereg modyfikacji istniejących systemów SLAM obejmujących nowy model ruchu robota, uproszczone reprezentacje cech, pomiary względnej orientacji elementów systemu. System został rozszerzony o statyczne kamery i sztuczne znaczniki. Zaproponowano metody detekcji znaczników i wyznaczania ich pozy. Oceniono skuteczność popularnych detektorów i deskryptorów cech punktowych w kontekście nawigacji robotów. Skonstruowany został system śledzenia ruchu robotów w celu zgromadzenia danych niezbędnych do oceny działania systemu SLAM. Opracowano także metody kalibracji elementów systemu. Wszystkie opracowane metody zostały ocenione przy użyciu zgromadzonych danych.

Number of pages

170

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

automation and robotics

Signature of printed version

DrOIN 1597

On-line catalog

to2014805899

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Bogdan Kwolek

Place

Kraków, Polska

Date

07.05.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Skrzypczyński

Place

Poznań, Polska

Date

22.04.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: przetwarzanie obrazów

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.