Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zastosowanie filtrów cyfrowych w układach sterowania napędów elektrycznych o złożonej strukturze mechanicznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The use of digital filters in control systems of electric drives with complex mechanical structure

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • napęd elektryczny
  • rezonans mechaniczny
  • przestrajany filtr cyfrowy
  • identyfikacja nieparametryczna
  • analiza czasowo-częstotliwościowa
EN
  • electrical drive
  • mechanical resonance
  • tunable digital filter
  • nonparametric identification
  • time-frequency analysis
Liczba stron

134

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

automatyka i robotyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1596

Katalog on-line

to201480593

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Krzysztof Szabat

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

09.05.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Zbigniew Krzemiński

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

12.05.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.06.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: automatyka