Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zastosowanie filtrów cyfrowych w układach sterowania napędów elektrycznych o złożonej strukturze mechanicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The use of digital filters in control systems of electric drives with complex mechanical structure

Language

polish

Keywords
PL
  • napęd elektryczny
  • rezonans mechaniczny
  • przestrajany filtr cyfrowy
  • identyfikacja nieparametryczna
  • analiza czasowo-częstotliwościowa
EN
  • electrical drive
  • mechanical resonance
  • tunable digital filter
  • nonparametric identification
  • time-frequency analysis
Abstract

PL Celem naukowym rozprawy doktorskiej było opracowanie koncepcji i algorytmów sterowania prototypowego modelu laboratoryjnego napędu bezpośredniego z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. W ramach przeprowadzonych badań rozwiązane zostało następujące główne zadanie badawcze: opracowano układ sterowania z przestrajanym filtrem cyfrowym dla napędu elektrycznego o złożonej strukturze mechanicznej odporny na zmiany parametrów. Opracowanie głównego zadania wymagało realizacji zadań cząstkowych: 1) identyfikacji rezonansów mechanicznych przez mikroprocesorowy układ sterowania, 2) zastosowania filtrów cyfrowych w układzie sterowania napędu elektrycznego pozwoliło zminimalizować wpływ ograniczonej sztywności połączeń mechanicznych, 3) przestrojenia filtrów cyfrowych dla zmieniających się parametrów. W pracy wykorzystano oraz porównano metody analizy częstotliwościowej i czasowo–częstotliwościowej w celu nieparametrycznej identyfikacji rezonansu mechanicznego w układach napędowych.

EN Scientific purpose of the doctoral dissertation was to develop concepts and control algorithms and conduction comprehensive research of direct drive with synchronous motor with permanent magnets. The following major research task was carried out to obtain high precision and dynamics of control: use of digital filters in control systems of electric drives with complex mechanical structure is robust to parameters change. Development of the main task required to perform subtasks: 1 ) the identification of mechanical resonances by the microprocessor control system, 2 ) the use of digital filters in the control system of electric drive helped to minimize influence of reduced stiffness of the mechanical connection, 3) digital filters were tuned to changes of parameters of system. The dissertation compares frequency analysis and time-frequency to nonparametric identification of mechanical resonance in drive system.

Number of pages

134

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

automation and robotics

Signature of printed version

DrOIN 1596

On-line catalog

to201480593

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Szabat

Place

Wrocław, Polska

Date

09.05.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Zbigniew Krzemiński

Place

Gdańsk, Polska

Date

12.05.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: automatyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.