Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modelowanie pól komutacyjnych z mechanizmami progowymi i wielousługowymi źródłami ruchu

Authors

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Modeling of Switching Networks with Threshold Mechanisms and Multi-service Sources

Language

polish

Keywords
PL
  • pole komutacyjne
  • wielousługowe źródła ruchu
  • mechanizmy progowe
  • klasa usług
  • strumień ruchu
EN
  • switching network
  • multi-service sources
  • threshold mechanisms
  • service class
  • traffic stream
Abstract

PL W pracy zaproponowano przybliżone, analityczne metody, umożliwiające efektywne określenie charakterystyk ruchowych pól komutacyjnych z wielousługowymi źródłami ruchu i zaimplementowanymi mechanizmami progowymi. Mechanizmy te umożliwiają sterowanie prawdopodobieństwem blokad poszczególnych klas ruchu i – w konsekwencji – lepsze wykorzystanie zasobów sieciowych. Podstawą zaproponowanych modeli jest metoda efektywnej dostępności, polegająca na sprowadzeniu obliczeń prawdopodobieństwa blokady w wielosekcyjnym polu komutacyjnym z ruchem wielousługowym do obliczeń prawdopodobieństwa blokady w ekwiwalentnym modelu pola obsługującego ruch jednokanałowy. Wszystkie zaproponowane w pracy metody są metodami przybliżonymi. W celu oceny dokładności proponowanych metod, wyniki obliczeń analitycznych wybranych, wielousługowych pól komutacyjnych z mechanizmami progowymi, porównano z danymi uzyskanymi na podstawie eksperymentów symulacyjnych. Przeprowadzone badania porównawcze potwierdziły dużą dokładność proponowanych metod i tym samym poprawność wszystkich przyjętych założeń teoretycznych.

EN The approximate and analytical methods for effective determination of the traffic characteristics of multiservice switching networks with multiservice traffic sources and threshold mechanisms that are proposed in the present work make it possible to control the blocking probability for particular traffic classes to find solutions to improve usage of network resources The proposed methods are based on the method of effective availability which involves a reduction of the blocking probability calculation in multiservice switching network with multiservice traffic to the blocking probability calculation in an equivalent model of switching network servicing one-channel traffic only. All methods, that are proposed in the work are approximate methods. In order to evaluate the accuracy of the proposed analytical methods, the results of the analytical calculations of selected multiservice switching networks are compared with the simulation data. The comparison study carried out by the Author has confirmed that the proposed methods are characterized by high accuracy and therefore verify and substantiate the set of theoretical assumptions adopted in this study.

Number of pages

211

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1632

On-line catalog

to201580737

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Adam Grzech

Place

Wrocław, Polska

Date

30.09.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Dobrogowski

Place

Borówiec, Polska

Date

01.10.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.11.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci teleinformatyczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.