Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Maciej Sobieraj

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

maciej.sobieraj@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 09

ORCID

0000-0002-4687-8447

ResearcherID

A-3761-2013

Google Scholar

MXUUeUIAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (15)

Książki (1)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (45)

Recenzje prac dyplomowych (62)