Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Stereoscopic Depth Map Estimation and Coding Techniques for Multiview Video Systems

Authors

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Techniki kodowania i wyznaczania map głębi stereoskopowej w systemach telewizji wielowidokowej

Language

english

Keywords
EN
  • depth map estimation
  • depth coding
  • three-dimensional television
PL
  • estymacja map głebi
  • kodowanie map głebi
  • telewizja trójwymiarowa
Abstract

EN The dissertation addresses the problems of stereoscopic depth estimation and coding in multiview video systems, which are vital for development of the next generation three-dimensional television. Within this scope four theses are formulated. In order to support them, the dissertation presents proposals of novel methods and algorithms along with results of the performed research. A novel, theoretically founded approach to depth estimation which employs Maximum A posteriori Probability (MAP) is presented. Also, a novel technique for precision and accuracy enhancement of estimated depth maps is proposed. The technique employs an original Mid-Level Hypothesis algorithm which refines depth map in post-processing. Yet another achievement of the dissertation is a novel technique for estimation of temporally consistent depth maps with use of noise removal from video prior to the depth estimation itself. In the dissertation also a novel method of representation of the depth, which employs non-linear transformation, which can be used in order to increase of compression performance in depth map coding. All of the proposed algorithms have been implemented and their performance has been verified experimentally.

PL Rozprawa dotyczy problemów wyznaczania i kodowania map głębi stereoskopowej w systemach obrazu wielowidokowego, istotnych dla rozwoju telewizji trójwymiarowej nowej generacji. W ramach tej problematyki postawione są cztery tezy, dla podparcia których rozprawa przedstawia propozycje nowych metod i algorytmów oraz wyniki dotyczących ich badań naukowych. Przedstawiono nowe, bazujące na rozważaniach teoretycznych, podejście do estymacji głębi, opierające się na regule maksymalizacji prawdopodobieństwa a posteriori (MAP). Zaprezentowano nową technikę umożliwiającą zwiększanie precyzji i dokładności estymowanych map głębi, poprzez zastosowanie przetwarzania końcowego z pomocą autorskiego algorytmu MLH (Mid-Level Hypothesis). Kolejnym osiągnięciem pracy jest opracowanie i przedstawienie oryginalnej techniki estymacji map głębi spójnych w dziedzinie czasu, polegającej na wykorzystaniu redukcji szumu w obrazach. W rozprawie rozważono również nową metodę reprezentacji głębi wykorzystującą nieliniową transformację, która umożliwia usprawnienie kompresji map głębi. Wszystkie zaproponowane algorytmy i metody zostały zaimplementowane a ich wydajność przebadana eksperymentalnie.

Number of pages

241

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1612

On-line catalog

to201580744

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Mirosław Bober

Place

Guildford, Wielka Brytania

Date

29.06.2014

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Paweł Strumiłło

Place

Łódź, Polska

Date

07.04.2014

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.09.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: multimedia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.