Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Test compression bandwidth management in system-on-a-chip designs

Authors

[ 1 ] Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Dynamiczna alokacja zasobów w kompresji danych testowych dla systemów jednoukładowych

Language

english

Keywords
EN
  • system-on-a-chip testing
  • test compression
  • test compaction
  • test scheduling
  • test access mechanism
PL
  • testowanie systemów jednoukładowych
  • kompresja danych testowych
  • kompakcja odpowiedzi testowych
  • zarządzanie zasobami testera
  • architektura dystrybucji danych testowych
Abstract

EN The thesis has proposed a new comprehensive solutions for SoC (System-On-a-Chip) testing in a test compression environment. Bandwidth-aware test compression and test compaction solutions as well as two different bandwidth management schemes have been introduced. Bandwidth-aware test compression takes advantage of a channel-aware encoding algorithm and re-architected EDT (Embedded Deterministic Test) interface. It provides an efficient and nonintrusive technique to reduce volume of test data in the EDT environment. Moreover, three different output data selectors also have been proposed to allow reducing of the output channel demands. The ideas of the dynamic channel allocation and output data selection have been employed in the bandwidth management schemes for SoC testing. The proposed approach encompasses test scheduling algorithms, TAM design schemes, and control data delivery. Experimental results for a large industrial SoC confirm the ability of the proposed bandwidth management schemes to increase test compression ratio and to reduce test application time. It has been shown that scalability of the proposed scheme and its ability to trade-off the number of test pins, design complexity of the test access mechanism, compression ratios, and test time allow one to satisfy the high demand of test quality for the rapidly expanding SoC designs.

PL Rozprawa prezentuje zaproponowane przez autora nowe metody testowania systemów jednoukładowych (ang. System-On-a-Chip) integrujące techniki kompresji danych testowych oraz dynamiczne zarządzanie zasobami testera. Przedstawione rozwiązania pozwalają selektywnie, dla każdego z modułów w systemie, podać wektory testowe, jak również zarejestrować i odczytać wyniki testu. Wyróżnikiem zaproponowanych metod jest adaptacyjne wyznaczanie dla każdego wektora testowego minimalnej liczby kanałów testera koniecznych do jego przesłania oraz obserwacji, bez negatywnego wpływu na jakość przeprowadzonego testu. Powyższe rozwiązania zostały zintegrowane z zaproponowaną architekturą sieci przełączającej charakteryzującą się skalowalną architekturą oraz niewielkim zapotrzebowaniem na dane sterujące dostarczane podczas zmiany konfiguracji. Opracowano algorytmy zarządzania zasobami testera w zaproponowanej platformie testowej dedykowane dla systemów z pełną i niepełną izolacją modułów. Powyższe rozwiązania zastosowano także w celu redukcji czasu aplikacji testu. Wszystkie opisane metody zostały zweryfikowane poprzez eksperymenty przeprowadzone dla produkowanych współcześnie systemów jednoukładowych.

Number of pages

116

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1581

On-line catalog

to201480554

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krishnendu Chakrabarty

Place

Durham, Stany Zjednoczone

Date

28.01.2014

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Kraśniewski

Place

Warszawa, Polska

Date

13.02.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.04.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: układy i systemy cyfrowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.