Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza procesu nagrzewania w oparciu o rozwiązanie zagadnienia odwrotnego dla równania przewodnictwa ciepła

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of the Heating Process Based on the Solution to the Inverse Problem for the Heat Conduction Equation

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zagadnienie odwrotne
  • wymiana ciepła
  • równanie przewodnictwa ciepła
  • obróbka cieplna
EN
  • inverse problem
  • heat exchange
  • heat conduction equation
  • heat treatment
Liczba stron

114

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1618

Katalog on-line

to201580713

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Taler

Miejsce

Kraków, Polska

Data

05.12.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jarosław Bartoszewicz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

26.11.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.12.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technika cieplna