Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza parametrów ekologicznych pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis of the environmental performance of vehicles powered with compressed natural gas (CNG) in real operating conditions

Language

polish

Keywords
PL
  • transport
  • ekologia
  • pojazdy samochodowe
  • silniki spalinowe
EN
  • transport
  • ecology
  • vehicles
  • combustion engines
Abstract

PL Praca dotyczy oceny parametrów ekologicznych pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym w rzeczywistych warunkach eksploatacji. W pracy zawarto szczegółową metodykę badań, opisano obiekty badań oraz warunki przeprowadzenia poszczególnych etapów testów emisyjnych i zastosowaną aparaturę. Wykorzystano aparaturę pomiarową zarówno do pomiaru związków gazowych, jak i cząstek stałych – zarówno w odniesieniu do pomiaru masy, liczby cząstek oraz ich rozkładu średnicowego. Wykonane badania podzielono na kilka płaszczyzn, z których jednoznacznie wynikają korzyści ekologiczne pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym, a jednocześnie wskazano aspekty, które są gorsze w porównaniu z zasilaniem silnika benzyną. Ze względu na znaczny średni wiek pojazdów eksploatowanych w Polsce oraz ich znaczny przebieg przedstawiono również propozycje poprawy stanu ekologicznego takich pojazdów, mające na celu zmniejszenie uciążliwości środowiskowej. Przeanalizowano zmniejszenie emisji związków szkodliwych m.in. przez wymianę reaktora katalitycznego.

EN The main purpose of this dissertation is to analyze the environmental performance of vehicles powered by compressed natural gas under actual operation conditions of such vehicles. The study was performed in several stages, of which the most important are: evaluation of vehicles environmental performance during start-up and warm-up of the engine at different ambient temperatures for different types of start-up: cold and hot, exhaust emission measurements from vehicles under varying traffic conditions on a few selected routes, both during winter and summer testing; comparison of exhaust emission from vehicles representing different emission categories and various vehicles total mileage, an attempt to assess the environmental performance of vehicles powered by compressed natural gas with different catalytic converters, a comparative study of vehicles with factory-fitted CNG and retrofitted CNG fuel system.

Number of pages

136

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1619

On-line catalog

to201580715

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Merkisz

Place

Poznań, Polska

Date

18.11.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Kaźmierczak

Place

Wrocław, Polska

Date

05.11.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.12.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: silniki spalinowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.