Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Stateczność sprężysta trójkąta hamulcowego

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Elastic stability of brake triangle

Language

polish

Keywords
PL
  • stateczność
  • rama trójkątna
  • trójkąt hamulcowy
EN
  • buckling
  • brake triangle
  • triangular frame
Abstract

PL Przedmiotem pracy jest rama trójkąta hamulcowego, poddawana obciążeniu rozciągającemu w swojej płaszczyźnie. Celem pracy było wyznaczenie proporcji wymiarów ramienia trójkąta hamulcowego, które pozwalałyby osiągnąć maksymalną wartość obciążenia krytycznego. Opracowano model analityczny wyboczenia trójkąta hamulcowego w płaszczyźnie oraz w przestrzeni, na podstawie którego wyznaczono wartości obciążeń krytycznych, w zależności od wymiarów ramienia. Następnie wykonano obliczenia numeryczne przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych i dokonano porównania wyników. W kolejnym etapie sporządzono model analityczny zachowania trójkąta hamulcowego pod obciążeniem impulsowym. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano ścieżki równowagi dla różnych przebiegów zadawanego impulsu oraz różnych stopni jego wzmocnienia. W ostatnim etapie dokonano oceny wpływu czopów występujących w rzeczywistej konstrukcji trójkąta hamulcowego na wartość obciążenia krytycznego. W tym celu wyznaczono przebiegi ścieżek równowagi dla modelu numerycznego trójkąta hamulcowego, rozpatrywanego w poprzednich badaniach oraz dla modelu trójkąta wyposażonego w czopy w jego narożach.

EN The subject of the doctoral thesis is triangular frame, which is stretched and subjected to a tension load in its plane. The objective of this paper was to find the proportion of brake triangle arm dimensions, which ensure the maximum critical load. The formulation of the mathematical model of brake triangle stability was the first step here and laid the foundations for evaluation of the critical loads values, depending on dimensions of brake triangle arm. The second step included numerical calculations whose results were afterwards compared to the results of the analytical model. The next step was to formulate analytical model of brake triangle behavior under impulse load. The calculations provided stability paths in the case of different impulse load shape and different amplification. The last step of the present thesis was to assess the extent to which the value of critical load is influenced by the pins in the actual construction of brake triangle. In order to achieve this objective, there were shapes of two models determined, i.e. shape of the numerical brake triangle and shape of the triangle equipped with pins in its corners.

Number of pages

80

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1624

On-line catalog

to201580718

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Sowa

Place

Kraków, Polska

Date

06.11.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Włodzimierz Gąsowski

Place

Milanówek, Polska

Date

24.10.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.12.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: mechanika konstrukcji

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.