Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ograniczanie ryzyka zagrożeń w transporcie drogowym przez zastosowanie systemu monitorowania towarów niebezpiecznych

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Risk reduction in road transport by the use of the monitoring system of dangerous goods

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transport drogowy
  • towary niebezpieczne
  • system bezpieczeństwa
  • ocena ryzyka
EN
  • road transport
  • dangerous goods
  • safety system
  • risk assesment
Liczba stron

125

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2022

Katalog on-line

to2020500377

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Katarzyna Chruzik

Miejsce

Dąbrowa Górnicza, Polska

Data

21.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jarosław Prońko

Miejsce

Kielce, Polska

Data

16.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.07.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznym w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport