Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania zastosowania systemu wizyjnego do nadążnego sterowania manipulatorem

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Research on the Use of a Vision System for the Follow-Up Manipulator Control

Język

polski

Liczba stron

125

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2025

Katalog on-line

to2020500419

Uwagi

stare zasady

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Olaf Ciszak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Mirosław Pajor

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

22.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.07.2019

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna