Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badania zastosowania systemu wizyjnego do nadążnego sterowania manipulatorem

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Research on the Use of a Vision System for the Follow-Up Manipulator Control

Language

polish

Number of pages

125

Signature of printed version

DrOIN 2025

On-line catalog

to2020500419

Comments

stare zasady

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

library

First review

Olaf Ciszak

Place

Poznań, Polska

Date

23.06.2019

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Second review

Mirosław Pajor

Place

Szczecin, Polska

Date

22.06.2019

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.07.2019

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna