Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Tetraalkiloamoniowe i azoliowe ciecze jonowe

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Tetraalkylammonium and azolium ionic liquids

Language

polish

Keywords
PL
  • ciecze jonowe
  • deterenty pokarmowe
  • herbicydowe ciecze jonowe
  • grzybobójcze ciecze jonowe
EN
  • ionic liquids
  • antifeedants
  • herbicidal ionic liquids
  • antifungal ionic liquids
Abstract

PL W wyniku przeprowadzonych syntez otrzymano łącznie 87 soli, z których 7 to halogenki czwartorzędowe, pozostałe 80 natomiast to związki nowe, z których 61 zaliczyć można do grupy cieczy jonowych. Strukturę otrzymanych soli potwierdzono za pomocą analizy magnetycznego rezonansu jądrowego, protonowego, węglowego, oraz dla wybranych soli również fluorowego.Dla cieczy jonowych określono właściowści fizykochemiczne takie jak: gęstość, lepkość, współczynnik załamania światła, stabilność termiczną i przemiany fazowe oraz aktywność powierzchniową roztworów wodnych. Wykonano oznaczenie współczynnika podziału oktanol-woda dla pięciu czwartorzędowych soli tebukonazolu i propikonazolu. Dla otrzymanych soli wykonano szereg badań aktywności biologicznej tj. aktywność wobec: grzybów i bakterii, aktywność herbicydowa, i deterentną. Teofiliniany, tetrafluoroborany, teobrominian tetraalkiloamoniowe oraz protonową sól kofeiny wykorzystano do sieciowania żywic epoksydowych, a następnie do otrzymania nośników heterogenizowanych katalizatorów, które z powodzeniem wykorzystywano w modelowych reakcjach.

EN 87 salts were prepared, from which 7 are quaternary ammonium halides, and 80 are new, undescribed previously salts with 61 among them may be called ionic liquids. Their structures were confirmed by nuclear magnetic resonance. Physicochemical properties like density, viscosity, refractive index, thermal stability, phase transitions temperatures and surface activity of aqueous solutions of synthesized salts were established. Biological activity of chosen salts against funghi and bacteria and herbicidal and antifeedant properties were determined. Tetraalkylammonium teophyllinates, tetrafluoroborates and theobrominate and protic caffeinium salt were used for preparation of new epoxy resins.

Number of pages

156

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1608

On-line catalog

to201480591

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ewa Janus

Place

Szczecin, Polska

Date

07.05.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Siepak

Place

Poznań, Polska

Date

25.04.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologia organiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.