Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza odkształcania i pękania materiałów ilastych podczas suszenia konwekcyjnego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of permanent deformation and cracks of clay-like materials during convective drying

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • suszenie
  • odkształcenia
  • pękanie
  • modelowanie
EN
  • drying
  • deformation
  • cracks
  • modelling
Streszczenie

PL Celem pracy była analiza odkształceń i pękania materiałów ilastych podczas suszenia konwekcyjnego. W tym celu został zaproponowany model matematyczny służący do opisu zjawisk towarzyszących suszeniu tj. transportu wilgoci wewnątrz materiału oraz związanych z nim zjawisk mechanicznych takich jak odkształcenia oraz pękanie. Parametry materiałowe takie jak moduł Younga, wytrzymałość i skurcz suszarniczy, wszystkie w funkcji wilgotności materiału, zostały wyznaczone doświadczalnie, a następnie zostały wykorzystane w symulacjach. Symulacje prowadzono dla dwóch geometrii: bryły oraz niewielkich rozmiarów belki. Wyniki uzyskane z symulacji porównano z rezultatami badań przeprowadzonych na rzeczywistym materiale, wskazując na powstawanie trwałych deformacji w przypadku mniejszych rozmiarów belki oraz możliwość pojawiania się spękań w przypadku większych brył. Zaproponowany model pozwala na wyznaczenie rozkładów wilgoci oraz powstających sił w suszonym materiale, co umożliwia identyfikację miejsc potencjalnie zagrożonych pęknięciem.

EN The main aim of this dissertation was the analysis of the permanent deformation and crack of clay-like materials during convective drying. For this purpose mathematical model dedicated to convective drying process was proposed. The model focused on the two phenomena: mass transfer inside the dried body and mechanical behaviour caused by drying. Material parameters i.e. Young modulus, material strength, shrinkage, all in moisture content function were obtained experimentally and were used in simulations. The simulations were done for two shapes of material: block and beam. The results from simulations were compared to real experiments. It was obtained that the permanent deformations occurred in beams and the block shape is more susceptible to cracks. The proposed model allowed to calculate the moisture distribution and force concentration in dried material that may identify the places at risk to crack.

Liczba stron

141

Dziedzina wg OECD

inżynieria chemiczna

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1609

Katalog on-line

to201480592

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Mikołaj Szafran

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

25.02.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Józef Nastaj

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

25.03.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

13.05.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: podstawy technologii chemicznej