Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza odkształcania i pękania materiałów ilastych podczas suszenia konwekcyjnego

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of permanent deformation and cracks of clay-like materials during convective drying

Language

polish

Keywords
PL
  • suszenie
  • odkształcenia
  • pękanie
  • modelowanie
EN
  • drying
  • deformation
  • cracks
  • modelling
Abstract

PL Celem pracy była analiza odkształceń i pękania materiałów ilastych podczas suszenia konwekcyjnego. W tym celu został zaproponowany model matematyczny służący do opisu zjawisk towarzyszących suszeniu tj. transportu wilgoci wewnątrz materiału oraz związanych z nim zjawisk mechanicznych takich jak odkształcenia oraz pękanie. Parametry materiałowe takie jak moduł Younga, wytrzymałość i skurcz suszarniczy, wszystkie w funkcji wilgotności materiału, zostały wyznaczone doświadczalnie, a następnie zostały wykorzystane w symulacjach. Symulacje prowadzono dla dwóch geometrii: bryły oraz niewielkich rozmiarów belki. Wyniki uzyskane z symulacji porównano z rezultatami badań przeprowadzonych na rzeczywistym materiale, wskazując na powstawanie trwałych deformacji w przypadku mniejszych rozmiarów belki oraz możliwość pojawiania się spękań w przypadku większych brył. Zaproponowany model pozwala na wyznaczenie rozkładów wilgoci oraz powstających sił w suszonym materiale, co umożliwia identyfikację miejsc potencjalnie zagrożonych pęknięciem.

EN The main aim of this dissertation was the analysis of the permanent deformation and crack of clay-like materials during convective drying. For this purpose mathematical model dedicated to convective drying process was proposed. The model focused on the two phenomena: mass transfer inside the dried body and mechanical behaviour caused by drying. Material parameters i.e. Young modulus, material strength, shrinkage, all in moisture content function were obtained experimentally and were used in simulations. The simulations were done for two shapes of material: block and beam. The results from simulations were compared to real experiments. It was obtained that the permanent deformations occurred in beams and the block shape is more susceptible to cracks. The proposed model allowed to calculate the moisture distribution and force concentration in dried material that may identify the places at risk to crack.

Number of pages

141

OECD domain

chemical engineering

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1609

On-line catalog

to201480592

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Mikołaj Szafran

Place

Warszawa, Polska

Date

25.02.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Józef Nastaj

Place

Szczecin, Polska

Date

25.03.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.05.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: podstawy technologii chemicznej

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.