Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Grzegorz Musielak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

grzegorz.musielak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 22

PBN ID

1494475

ResearcherID

N-9872-2013

ORCID

0000-0002-8472-5329

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS