Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Grzegorz Musielak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

grzegorz.musielak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 22

ORCID

0000-0002-8472-5329

ResearcherID

N-9872-2013

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (9)

Raporty (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (41)

Recenzje prac dyplomowych (26)

Wyniki (1)