Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Usuwanie jonów chromu(III) z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji roztworów micelarnych (MEUF)

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Removal of Chromium(III) Ions from Aqueous Solutions by Micellar-Enhanced Ultrafiltration Process (MEUF)

Language

polish

Keywords
PL
  • sole chromu(III)
  • związki powierzchniowo czynne
  • ultrafiltracja klasyczna i wspomagana micelami
  • napięcie powierzchniowe
EN
  • salts of chromium(III)
  • surfactatns
  • classical and micellar ultrafiltration
  • surface tension
Abstract

PL Rozprawa poświęcona jest badaniom nad wydajnością i skutecznością separacji jonów chromu(III) z roztworów wodnych techniką klasycznej oraz micelarnej ultrafiltracji. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na wydajność i skuteczność klasycznej ultrafiltracji głównie ma wpływ materiał stosowanej membrany UF. Skuteczność zarówno procesu UF klasycznej, jak i MEUF z użyciem niejonowego związku powierzchniowo czynnego jest mało zadowalająca w porównaniu do procesu MEUF z zastosowaniem anionowego związku powierzchniowo czynnego czy mieszaniny surfaktantów. Ponadto w pracy wykazano, że proces MEUF jest skuteczną metodą separacji jonów chromu(III) i może stanowić alternatywę dla stosowanych klasycznych metod separacji, gdyż pozwala na efektywne usuwanie jonów chromu(III) z roztworów wodnych o niskim stężeniu jonów tego metalu. Ponadto wykazano, że wprowadzenie do układu mieszaniny surfaktantów tj. SDS oraz biodegradowalnego Rofam10 nie tylko zwiększa retencję separowanych jonów Cr(III), ale dodatkowo zmniejsza sumaryczne stężenie surfaktantu w układzie, co jest pozytywne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

EN The aim of this PhD thesis was to presents results of the efficiency and effectiveness of chromium(III) ions separation from aqueous solutions by classical and micellar ultrafiltration processes. Based on the obtained results it was found that the efficiency and effectiveness of the classical ultrafiltration was mostly affected by membrane material. The efficiency of both classical UF and MEUF process using nonionic surfactant was less satisfactory than the MEUF process using anionic surfactant or mixture of the surfactants. Furthermore, the study showed that the MEUF process is an effective method of chromium(III) ions separation and could be an alternative to conventional separation methods, because it allows effective removal of chromium(III) ions from aqueous solutions even at low concentrations. Moreover, it was shown that the addition of surfactant mixture: SDS and biodegradable Rofam10 not only increased the retention of separated Cr(III) ions, but also reduced the total concentration of the surfactant in the system, which is positive from both economic and environmental point of view.

Number of pages

149

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1579

On-line catalog

to201480561

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Irena Korus

Place

Gliwice, Polska

Date

10.11.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Cezary Kozłowski

Place

Częstochowa, Polska

Date

21.11.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.01.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: chemia i technologia polimerów

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.