Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ biodiesla na biodegradację oleju napędowego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The influence of biodiesel on the biodegradation of diesel oil

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • biodiesel
  • olej napędowy
  • biodegradacja
  • bioremediacja
EN
  • biodiesel
  • diesel oil
  • biodegradation
  • bioremediation
Streszczenie

PL Rozprawa poświęcona jest ocenie wpływu biodiesla na biodegradację oleju napędowego. Uzyskane wyniki wskazują na to, że wytypowane do badań konsorcjum bakteryjne jest zdolne do wykorzystania jako jedyne źródło węgla zarówno oleju napędowego, biodiesla oraz ich mieszanin w warunkach tlenowych, jak również przy limitowanym dostępie tlenu. Wykazano zróżnicowaną podatność na biodegradację poszczególnych grup węglowodorów wchodzących w skład oleju napędowego oraz wysoką biodegradowalność biodiesla. Stwierdzono także wpływ wilgotności i rodzaju gleby na efektywności biodegradacji. W żadnym z eksperymentów, czy to w matrycy wodnej, czy glebowej, nie zaobserwowano wyraźnego wpływu obecności biodiesla na efektywność lub szybkość biodegradacji frakcji petrochemicznej w jego mieszaninach z olejem napędowym. Aneks zawiera opis stosowanych metod ekstrakcji i oznaczania pozostałości źródła węgla w próbkach pohodowlanych oraz tabelaryczne zestawienie wyników.

EN The aim of this PhD thesis was to investigate the influence of biodiesel on the biodegradation of diesel oil. The results of the conducted experiments indicate that the selected bacterial consortium is able to utilise diesel oil, biodiesel and their blends under aerobic and under limited aeration conditions. Various susceptibility to biodegradation of diesel oil hydrocarbons, dependant on their chemical structure, and significant biodegradability of biodiesel were confirmed. Moreover the influence of soil type and water content on the efficiency of biodegradation was observed. During the experiments no influence of biodiesel presence on the efficiency or rate of biodegradation of petroleum fraction of diesel/biodiesel blends was observed, neither in water nor in soil microcosms. The appendix contains a description of the methods of extraction and determination of the residual carbon source in the post-biodegradation samples, as well as tables presenting the results.

Liczba stron

289

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1553

Katalog on-line

to201480400

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Bogdan Wyrwas

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.10.2013

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Siepak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.10.2013

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.11.2013

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologie ochrony środowiska