Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ biodiesla na biodegradację oleju napędowego

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The influence of biodiesel on the biodegradation of diesel oil

Language

polish

Keywords
PL
  • biodiesel
  • olej napędowy
  • biodegradacja
  • bioremediacja
EN
  • biodiesel
  • diesel oil
  • biodegradation
  • bioremediation
Abstract

PL Rozprawa poświęcona jest ocenie wpływu biodiesla na biodegradację oleju napędowego. Uzyskane wyniki wskazują na to, że wytypowane do badań konsorcjum bakteryjne jest zdolne do wykorzystania jako jedyne źródło węgla zarówno oleju napędowego, biodiesla oraz ich mieszanin w warunkach tlenowych, jak również przy limitowanym dostępie tlenu. Wykazano zróżnicowaną podatność na biodegradację poszczególnych grup węglowodorów wchodzących w skład oleju napędowego oraz wysoką biodegradowalność biodiesla. Stwierdzono także wpływ wilgotności i rodzaju gleby na efektywności biodegradacji. W żadnym z eksperymentów, czy to w matrycy wodnej, czy glebowej, nie zaobserwowano wyraźnego wpływu obecności biodiesla na efektywność lub szybkość biodegradacji frakcji petrochemicznej w jego mieszaninach z olejem napędowym. Aneks zawiera opis stosowanych metod ekstrakcji i oznaczania pozostałości źródła węgla w próbkach pohodowlanych oraz tabelaryczne zestawienie wyników.

EN The aim of this PhD thesis was to investigate the influence of biodiesel on the biodegradation of diesel oil. The results of the conducted experiments indicate that the selected bacterial consortium is able to utilise diesel oil, biodiesel and their blends under aerobic and under limited aeration conditions. Various susceptibility to biodegradation of diesel oil hydrocarbons, dependant on their chemical structure, and significant biodegradability of biodiesel were confirmed. Moreover the influence of soil type and water content on the efficiency of biodegradation was observed. During the experiments no influence of biodiesel presence on the efficiency or rate of biodegradation of petroleum fraction of diesel/biodiesel blends was observed, neither in water nor in soil microcosms. The appendix contains a description of the methods of extraction and determination of the residual carbon source in the post-biodegradation samples, as well as tables presenting the results.

Number of pages

289

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1553

On-line catalog

to201480400

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Bogdan Wyrwas

Place

Poznań, Polska

Date

15.10.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Siepak

Place

Poznań, Polska

Date

04.10.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.11.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologie ochrony środowiska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.