Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Masonry Failure under Unusual Impulse Loading

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Zniszczenie konstrukcji murowej w wyniku działania nadzwyczajnych obciążeń impulsowych

Language

english

Keywords
EN
  • blast resistant structure
  • explosive loading
  • dynamic material strength
PL
  • budownictwo
  • bezpieczeństwo konstrukcji
  • obciążenie wybuchem
  • mechanika budowli
Number of pages

149

Signature of printed version

OIN 177663

On-line catalog

xx002943656

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Andrzej Garstecki

Second review

Jerzy Małachowski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.11.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: mechanika konstrukcji

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.