Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Sielicki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

piotr.sielicki@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 23

ORCID

0000-0002-5331-6645

ResearcherID

J-1480-2012

Google Scholar

ybtU-74AAAAJ&hl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (20)

Rozdziały (6)

Książki (2)

Raporty (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (9)

Recenzje prac dyplomowych (4)

Wyniki (2)