Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wykorzystanie pokładowych rejestratorów parametrów ruchu pojazdów do oceny komfortu jazdy

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Applying On-Board Vehicle Movement Parameter Loggers to Assess Travel Comfort

Language

polish

Number of pages

89

Signature of printed version

DrOIN 1515

On-line catalog

to201380263

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Marianna Jacyna

Place

Warszawa, Polska

Date

05.07.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Franciszek Tomaszewski

Place

Poznań, Polska

Date

02.07.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

02.09.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: transport drogowy