Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza niestabilności przepływu stopionego polietylenu w trakcie wytłaczania

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The Analysis of Polyethylene Extrusion Melt Flow Instabilities

Language

polish

Number of pages

120

Signature of printed version

DrOIN 1647

On-line catalog

to201580790

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Marek Bieliński

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

16.02.2015

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Ryszard Steller

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.03.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technologia i przetwórstwo polimerów

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.